• Bookmark and Share

Anmeld skade online for rejseforsikring

Hvordan anmelder jeg skaden?
Hvem kan anmelde en skade online?

Hvis du har en privatrejseforsikring, forretningsrejseforsikring, udstationeringsforsikring eller sundhedsforsikring i udlandet, kan du anmelde din skade online.

Hvordan anmelder jeg min skade online?

Du skal blot skanne dine regninger og tilhørende kvitteringer ind, før du vedhæfter dem i online skadeanmeldelse. Filtypen skal være en af følgende: pdf, tiff eller gif. Filen må maksimalt fylde 10Mb.

Hvilke informationer skal jeg oplyse i min skadeanmeldelse?
 • Policenummer, fødselsdato, fornavn(e) og efternavn
 • Emailadresse
 • Diagnoser relateret til alle regninger
 • Har du en lignende forsikringsdækning hos et andet selskab? Hvis ja, oplys hvilket selskab og angiv dit policenummer? (Har du betalt rejsen med et kreditkort? Hvis ja, hvilket kreditkort?) (Har du en indboforsikring? Hvis ja, i hvilket selskab?)

Alle regninger skal specificere:

 • Diagnoser
 • Behandlingstype
 • Kvittering for betaling
 • Beløb for hver behandlingsform (konsultation, laboratorieundersøgelser, medicin, mm.)
 • Hvis der er købt medicin, skal en kopi af recepten vedhæftes.
Hvordan skanner jeg mine regninger?

For at sikre dine regninger er læselige ved modtagelsen, bedes du skanne dine regninger og gemme dem som en af følgende filtyper: jpg, pdf, tiff eller gif. Filen må maksimalt fylde 10Mb.

Du skal blot trykke på ”gennemse” for at finde og vælge dine dokumenter, dernæst skal du trykke på ”vedhæft”.

Hvad er proceduren, hvis jeg skal anmelde skader for mere end én person?

Hvis du anmelder skader for mere end én person, skal det tydeliggøres hvilke regninger, der tilhører hvem.

Hvad er proceduren, hvis jeg skal anmelde skader på forskellige policenumre?

Hvis du anmelder skader for forsikrede på forskellige policenumre, skal disse anmeldes hver for sig på det korrekte policenummer. Dette er nødvendigt for at undgå misforståelser.

Hvad er en Property Irregularity Report (P.I.R)?

En rapport fra flyselskabet, der dokumenterer bagagehændelsen (forsinket, ødelagt eller mistet indskrevet bagage).

Under hvilken skadestype skal jeg anmelde mine regninger, der ikke vedrører medicinske begivenheder?

Nedenstående beskrivelser er blot oversigter over dækningsmuligheder. Vi henviser til forsikringsbetingelserne for en detaljeret beskrivelse af den enkelte dækning for hver skadestype.

 • Flyforsinkelse: Hvis du har været ude for flyforsinkelse, aflyste afgange eller overbookning af den planlagte flyafgang og ønsker dækning for dokumenteret rimelige og nødvendige udgifter til hotel, fortæring og lokal transport.
 • Ulykke: Hvis en ulykke har forsaget forsikredes død eller bevirket en vedvarende invaliditet.
 • Privatansvar: Hvis du bliver gjort erstatningsansvarlig for skade på personer eller ting.
 • Retshjælp: Hvis du har haft udgifter i henhold til retshjælp.
Hvad er proceduren, hvis jeg skal anmelde regninger for mere end en dækningstype?

Hvis du skal anmelde skader på forskellige dækningstyper (f.eks. læge, tandlæge, ulykke eller andet), skal du anmelde dem enkeltvis for at undgå misforståelser.

Top
Originale regninger
Har I brug for de originale regninger?
Vi kræver ikke de originale regninger tilsendt ved anmeldelse af læge- tandlæge- og hospitalsregninger.
Vi har dog brug for de originale bilag ved anmeldelse af alle skader, der vedrører indbo og bagage.
Skal jeg gemme mine originale regninger, efter jeg har anmeldt min skade online?

Vi kræver, at du gemmer dine originale regninger, indtil sagen er færdigbehandlet.

Top
Status på skade og refusion
Hvordan kan jeg være sikker på, at I har modtaget min skade?

Så snart skaden er anmeldt og modtaget, sender vi en bekræftelse til din email.

Hvordan ved jeg, at min skade er færdigbehandlet?
Så snart skaden er færdigbehandlet, vil du modtage en email med refusionsopgørelsen. Såfremt du er onlinekunde, vil refusionsopgørelsen også kunne ses på vores hjemmeside, under din myPage.
Top
Betaling of overførsel
Hvordan overføres min refusion?

For hurtigere overførelse, anbefaler vi at du vælger en af følgende overførelsestyper: kreditkort (dog ikke VisaDankort), bankoverførsel eller NemKonto.

Hvordan vælger jeg at få udbetalt min refusion til min foretrukne betalingsmetode?

Når du har udfyldt din anmeldelse online, kan du vælge din foretrukne betalingsmetode.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg ønsker status for behandlingen af min skade?
Alle forespørgsler vedrørende status på behandlingen af din skade eller refusion, skal rettes til skadesafdelingen pr. email til rejseskader@ihi-bupa.com eller pr. telefon + 45 70 20 70 48
Hvilke informationer skal jeg oplyse for at få min refusion udbetalt til mit kreditkort, min bankkonto eller NemKonto?

Hvis du ønsker at få overført din refusion til din udenlandsk bankkonto, kræver vi følgende information:

Bankens navn og adresse

 • ABA / SWIFT / BIC Code
 • Kontonummer
 • IBAN nummer (hvis overførelsen er til en europæisk bank)
 • Sort code (hvis overførelsen er til en britisk bank)
 • Navn på kontoindehaver
 • Valuta

Hvis du ønsker at få overført din refusion til en dansk bankkonto, kræver vi følgende information:

 • Bankens navn
 • Reg. Nr.
 • Kontonummer
 • Kontoindehavers navn

Hvis du ønsker at få overført din refusion til din NemKonto, kræver vi følgende information:

 • Cpr. Nummer

Hvis du ønsker at få overført din refusion til dit kreditkort, kræver vi følgende information:

 • Korttype (Visa/Euro/Master/JBC) (Dog ikke VisaDankort)
 • Navn på kortholder
 • Kortnummer
 • Udløbsdato (MM/YY) for kortet
 • Valuta
Top
Internet-browser og sikkerhed
Hvilke internet-browsere kan jeg benytte?

Internet Explorer (version 7, 8 og 9), Firefox, Safari og Chrome.

Er en online skadeanmeldelse sikker?

Skadeanmeldelsen er baseret på en sikker hjemmeside, så dine kreditkortoplysninger og personlige informationer er helt sikre. Du kan se, om en hjemmeside er sikker, når et hængelåsikon fremgår i browservinduet, og når URL’en begynder med ”https” (i stedet for det sædvanlige ”http”).

Top
Indsend skade med almindelig post
Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan scanne mine regninger?
Du kan indsende din skade til os med almindelig post.
Vores adresse er:
Bupa Global Travel
Palægade 8
DK -1261 København K
Top